Logo

ortoptyczna • optometryczna • pedagogiczna

Kontakt

ZAPISY POD NUMEREM

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
również w soboty
Your Alt Text

Diagnoza

 • Diagnoza ortoptyczna obejmuje między innymi:
  • Badanie stanu obuocznego widzenia
  • Ostrości wzroku
  • Akomodacji
  • Konwergencji
  • Ruchomości gałek ocznych
  • Ruchów oczu
 • Diagnoza zeza

 • Diagnoza niedowidzenia

 • Diagnoza podwójnego widzenia

 • Diagnoza zaburzeń widzenia

Terapia

 • Ćwiczenia ortoptyczne:
  • Ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych
  • Ćwiczenia konwergencji
  • Ćwiczenia akomodacji
  • Ćwiczenia fuzji oraz zakresu fuzji
  • Ćwiczenia widzenia stereoskopowego
  • Ćwiczenia zwiększające zakres obuocznego widzenia u dzieci z oczopląsem
 • Ćwiczenia pleoptyczne
 • Ćwiczenia wspomagające układ wzrokowy
 • Ćwiczenia poprawiające percepcję i koordynację wzrokowo - ruchową

 • Ćwiczenia w zaburzeniach konwengercyjno-akomodacyjnych

 • Ćwiczenia ortoptyczne przed i po operacji zeza

 • Ćwiczenia w neurologicznych zaburzeniach widzenia (neurooptometria) , np. udary, urazy, podwójne widzenie

 • Nauka pacjentów i ich opiekunów technik i zasad ćwiczeń ortoptycznych wykonywanych w domu

Badania

 • Badanie na synoptoforze (kąt zeza, stopnie obuocznego widzenia, pomiar w 9 kierunkach spojrzenia)

 • Badanie na listwie pryzmatycznej (kąt zeza, zakres fuzji)

 • Badanie ortoptyczne pod kątem trudności w szkole (problemy z czytaniem, pisaniem, dzieci z grupy ryzyka dysleksji)

 • Badanie na ekranie Hessa

 • Badanie podwójnego widzenia

 • Przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach

 • Badanie na perymetrze/polomierzu (kąt zeza)

 • Badanie pola ruchów oczu na szybie Falkowskiej (zezy, podwójne widzenie)

 • Jako nieliczni w Polsce wykonujemy badania na polomierzu i szybie Falkowskiej

Jeśli nie możesz skorzystać z wizyty, daj szansę innym, wyślij SMS na numer telefonu:

Przed rozpoczęciem terapii każdy pacjent ma wykonane badanie ortoptyczne w celu oceny parametrów wzrokowych i ustaleniu odpowiedniej indywidualnej terapii.

Ćwiczenia trwają 30 min. i odbywają się w gabinecie terapii widzenia pod kontrolą terapeuty.

NASI SPECJALIŚCI


Custom image

mgr Anita Glinka

ortoptystka, optometrystka, pedagog specjalny, pedagog terapeuta

Wieloletni pracownik oddziału okulistyki Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją dzieci i młodzieży z zezem i zaburzeniami widzenia, zarówno przed i po operacjach zeza. W gabinetach Terapii Wzroku diagnozuje dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Szkoli przyszłych specjalistów w dziedzinie ortoptyki zarówno w teorii jak i w praktyce. Bierze udział w licznych szkoleniach i konferencjach jako uczestnik oraz prelegent.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej.

Custom image

mgr Magdalena Mikulec - Dąbrowska

ortoptystka, optometrysta, tyflopedagog, pedagog terapeuta

Swoją pasję rozwijała w różnych placówkach m. in. w Poradni Okulistyki Dziecięcej w Warszawie, w Poradni Medycyny Szkolej w Warszawie, w Poradni Okulistycznej w Klinice Mediq w Legionowie gdzie prowadziła badania i ćwiczenia ortoptyczne, a także w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej gdzie wykonywała diagnostykę pod kątem zaburzeń narządu wzroku i ich wpływu na procesy uczenia się. W Terapii Wzroku z dużym zaangażowaniem wykonuje diagnostykę i terapię u dzieci, młodzieży oraz dorosłych z różnymi dysfunkcjami wzrokowymi. Od wielu lat prowadzi również terapię wzroku w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 w Warszawie. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. prof. Krystyny Krzystkowej,

Custom image

mgr Gabriela Grzęda-Orlińska

optometrystka, ortoptystka

Swoje doświadczenie ortoptyczne zdobywała w Oddziale Okulistyki Dziecięcej Warszawskiego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Niekłańskiej, gdzie prowadziła ćwiczenia i badania ortoptyczne u dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę z zakresu optometrii wykorzystuje dobierając odpowiednią korekcję okularową w jednym z warszawskich Centrów Medycznych.

Terapia Wzroku uzyskała rekomendację
Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. K. Krzystkowej

Kontakt

ZAPISY POD NUMEREM

Legionowo

ul. Józefa Piłsudskiego 28 lok. 117

Warszawa

ul. Meksykańska 6

Pruszków

ul. Kraszewskiego 5 lok. 11

Warszawa

ul. Potocka 14 lok. 23

Copyright by Terapia Wzroku 2023 ©